Ein Pobl

Ymddiriedolwyr Y Siartwyr: Ein Treftadaeth

 

Dr Elin Jones

Cynghorwr Charles Ferris

Kim Colebrook

Eoghan Mortel

Dr Melinda Drowley

Jon Wilson

Heather Vaughan

Patrick Drewett (Cadeirydd)

 

 

Trefnwyr Digwyddiadau

Les James

Richard Frame

Colin Gibson

Dr David Osmond

Cynghorwr David Mayer

Peter Stron

Reymond Stroud

Chris Larcombe

Gareth Coombs

Bydd yr ymddiriedolwyr yn dewis prosiectau yn seiliedig ar angen a’r gwerth gorau. Byddwn yn cysylltu â sefydliadau eraill megis Amgueddfa Casnewydd, Archifau Casnewydd, Neuadd y Sir Trefynwy a Chyngor Dinas Casnewydd a grwpiau treftadaeth eraill, grwpiau cymunedol neu ysgolion cyn inni weithio gyda nhw ar brosiectau. Rydym yn ofalus i osgoi dynwared prosiectau eraill ond rydym yn awyddus i gefnogi prosiectau treftadaeth sy’n cael eu gwneud gan sefydliadau eraill.

Mae stori’r Siartwyr De Cymru yn trosi cefndiroedd diwylliannol eraill ac wedi dod y dreftadaeth gyffredin i drigolion i gyd yr ardal. Mae’r ymrwymiad i werthoedd cyffredin a fynegir gan y Siartwyr o bwysigrwydd cyfartal heddiw, o’r digwyddiad enwog yn 1839 pan orymdeithiodd 5,000 o Siartwyr i Gasnewydd o bob rhan o’r Cymoedd De Cymru mewn ymdrech dros ryddid i siarad, cyfiawnder a democratiaeth. Mae’r dreftadaeth hon yn gryf ac yn rym uno. Mae dathlu treftadaeth gyffredin yn ddyfais bwerus na ddefnyddir yn ddigon, mae’n cryfhau perthnasau rhwng cymunedau, yn hyrwyddo pobl o bob ardal y gymuned i deimlo balchder am berthyn i ranbarth a dinas sy’n rhannu treftadaeth ysbrydoledig. Drwy godi proffil a statws o dreftadaeth Siartydd lleol, rydym yn cynnig cyfle unigryw i gymunedau datblygu eu hunain ac i ddod yn fwy diogel, yn gryfach a lleoedd sy’n fwy bywiog i drigo a gweithio ynddynt.

My Tickets is currently in testing mode. No financial transactions will be processed.