Ein Blaenoriaethau

Y SIARTWYR: EIN TREFTADAETH

Rydym yn ysbrydoli dinasyddion heddiw gydag angerdd am gyfiawnder a gwirionedd a hyrwyddwyd diwygwyr Siartiaeth a Swffragetiaid y gorffennol.

GWEITHGAREDDAU

Nod Y Siartwyr: Ein Treftadaeth (SET) yw codi proffil treftadaeth y Siartwyr ardal Casnewydd, fell gall yr ardal gael ei nabod yn ehangach yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel lleoliad Gwrthryfel Casnewydd, un o’r digwyddiadau pwysicaf a ffurfiodd democratiaeth ym Mhrydain. Rydym yn cydnabod bod treftadaeth am bobl, nid lleoedd neu bethau’n unig. Bydd dealltwriaeth gwell o dreftadaeth lleol y Siartwyr yn buddio’r cyhoedd sy’n byw yn ardal De Cymru drwy gwella safbwynt y gymuned o ddilysrwydd yr ardal, ac yn hyrwyddo synnwyr o falchder dinesig a pherchenogaeth cyfrannol. Bydd ein gweithgareddau yn annog y cyhoedd i ystyried eu treftadaeth unigryw gyda mwy o werth, fel y gwelir yn straeon y Siartwyr.

Ein nod yw “gwella addysg dros y cyhoedd er mwyn buddio eu dealltwriaeth ar hanes a threftadaeth mudiad y Siartwyr drwy areithiau, arddangosfeydd, cynadleddau, deunyddiau addysg a ffyrdd eraill a fyddai gael eu dewis gan ymddiriedolwyr.”

Mae aelodau SET yn trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau, cynhyrchu taflenni, rhoi areithiau a darlithoedd, trefnu cynadleddau, arddangosfeydd gŵyl a rhaglenni addysg, codi arian, cadw a dehongli darnau o dreftadaeth. Mae SET yn nodi datblygu asedau addysg sy’n codi proffil treftadaeth y Siartwyr ac yn ychwanegu arno i ymestyn y gwerthoedd o hanes y Siartwyr, eu treftadaeth a’u diwylliant o Gasnewydd a De Cymru i gryfhau balchder a hyder yr ardal unigryw hon.

My Tickets is currently in testing mode. No financial transactions will be processed.