Gorymdaith y Siartwyr i Ysgolion Casnewydd

Pobl yn dod i’w gilydd yn Sgwâr Westgêt

Roedd 2017 yn dynodi 178 blynedd ers Gorymdaith y Siartwyr i Gasnewydd yn 1839 pan orymdeithiodd mwy na 5,000 o Siartwyr i’r dref o dan reolaeth cyn-Faer John Frost, i gefnogi Chwe Phwynt o ddeiseb i’r Senedd o’r enw Siarter y Bobl. Ceir y Chwe Phwynt eu gweld yn y gwaith maen ar y grisiau sy’n arwain o Sgwâr John Frost i Afon Wysg.

I ddathlu’r digwyddiad hwn, roedd 6 Ysgol yn actio Gorymdaith y Siartwyr lawr Stow Hill o Eglwys Sant Gwynllyw i Sgwâr Westgêt. Daeth yr Ysgolion i’w gilydd ym Mharc Cilfton sy’n agos i Eglwys Sant Gwynllyw lle cafodd Maer Casnewydd ei groesawu gan y plant. Dechreuwyd yr orymdaith i Westy Westgêt mewn modd llawen, yn llafarganu ac yn arddangos baneri, cyn iddynt gyrraedd Gwesty Westgêt lle perfformiasant gerdd Siartydd, “Cân i’r Gwan”. Cawsant eu diolch gan Faer Casnewydd a oedd wrth ei fodd ag ymateb y plant i’r hanes hwn drwy ddefnyddio drama fel ymagwedd i ddysgu.

Gorymdaith Ysgolion Casnewydd

Cafodd y digwyddiad hwn ei fwynhau gan rieni’r plant a llawer o bobl a basiodd heibio a werthfawrogodd ymdrechion y plant. Mae’r hanes hwn drwy ddrama yn ffordd effeithiol i ddod â’r gorffennol i fywyd heddiw ac i alluogi disgyblion ac aelodau’r cyhoedd i ymgysylltu â hanes a’i werthfawrogi yn fwy effeithiol. Mae Gorymdaith Ysgolion Casnewydd yn gyfle ardderchog i blant lleol i ddysgu am hanes eu dinas mewn ffordd hwylus, gyffrous ac effeithiol.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

My Tickets is currently in testing mode. No financial transactions will be processed.