Siartwyr Menywod

Croesawodd mudiad y Siartwyr fenywod. Roedd y Siartwyr Menywod yn cwrdd â’i gilydd yn y tafarn ‘The Ship and Pilot’ ar Heol Fasnachol, Pillgwenlly, lle mynychasant gyfarfodydd, ymdeithiasant fewn ralïau ac enwyd eu plant ar ôl arwyr y Siartwyr hyd yn oed! Roedden nhw’n rhai o gefnogwyr mwyaf brwdfrydig i areithiwr a chanwr y Siartwyr, Henry Vincent.

Ysgrifennodd W.N Johns yn ei lyfr, The Chartist Riots at Newport, o 1889: “Cafodd Henry Vincent ei edrych arno fel cymeriad peryglus, pan ddaeth ef i Gasnewydd ar 16eg Ebrill, gwrthodwyd ganiatâd iddo i gynnal cyfarfod yn nhafarn ‘The Ship and Pilot’. Modd bynnag, cynhaliwyd cyfarfod yn nhafarn The Bush Inn, a gafodd ei ohirio yn ddilynol i Pentonville. Yn hwyrach, dychwelodd Vincent i’r Ship and Pilot i gwrdd â chasgliad o fenywod. Atolygodd Mr Edward Thomas ar ddynion i beidio ag ymwthio, ond gadael y menywod i Mr Vincent.”

Pan gyrhaeddodd Henry ym Mhontllanfraith ym Mawrth 1839, daeth cant o ferched i’w cwrdd gyda baneri a blodau ac aeth ag ef o’r Greyhound ym Mhontllanfraith i’r Coach and Horses yn Nghoed Duon. Roedd Vincent eisiau yr hawl i bleidleisio i fenywod yn ogystal â dynion. Ar 15fed Gorffennaf 1839, ym mhapur newyddion y Siartwyr, The Western Vindicator, ysgrifennodd Siartwyr Menwyod Casnewydd: “Rydyn ni’n ymofyn am hawliau cyfartal ac ni fydd y rhain yn cael eu sicrhau i’r bobl tan y Siarter, Siarter y Bobl, yn dod yn gyfraith y wlad. Mae rhaid galwadau’r miliynau i gael eu cydymffurfio, pan fo cyfiawnder, gwirionedd ac ecwiti ar eu hochr.” Gwladgarwyr Menywod Casnewydd.

Cliciwch yma i ddod i hyd i ragor

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

My Tickets is currently in testing mode. No financial transactions will be processed.