Dinas Democratiaeth

Casnewydd: Dinas Democratiaeth

Roedd digwyddiadau echryslon yng Nghasnewydd ar 4ydd Tachwedd 1839, yn ddinadwy, y digwyddiadau mwyaf cofiadwy a symbolaidd i’w digwydd dros lawer o flynyddoedd o ymgyrchu a chynnwrf. Mae’r saethu o 22 gwrthdystiwr Siartydd i’w marwolaethau a’r clwyfo o 50 eraill tu allan y Gwesty Westgêt yn amlwg fel y foment golynnol yn ystod y brwydr hir i’r pleidlais boblogaidd sydd wedi ffurfio y system heddiw o lywodraeth ddemocrataidd ym Mhrydain. Ar wahân i ansicrwydd a dadleuon sy’n gysylltiol â bwriadau’r Siartwyr a orymdeithiodd lawr Stow Hill ar y bore hwnnw, mae’r gyflafan wedi sefydlu Casnewydd mewn hanes sy’n cydfynd â’r digwyddiadau sy’n fwy adnabyddus yn esblygiad cymdeithas fodern Prydain.

Mae yna awydd amlwg i Gasnewydd i ddod yn fwy adnabyddus yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, fel lleoliad i un o’r digwyddiadau mwyaf arwyddocaol yn ffurfio democratiaeth Prydain ac i’r ddinas i ddatblygu asedau sy’n atgyfnerthu’r dreftadaeth hon, codi ei phroffil ac adeiladu arno er mwyn cefnogi addysg y boblogaeth gyffredin mewn treftadaeth a dinasyddiaeth dda. Hefyd, mae yna awydd y dylai Casnewydd yn brif sianel a fydd stori Siartiaeth ac esblygiad y bleidlais boblogaidd yn cael eu hadrodd drwyddo mewn arddull swynol ac yn ddifyr i gynulleidfaoedd yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Dylai’r ddinas ddod yn gatalydd am ddealltwriaeth gwell o Hawliau Dynol a’r Bleidlais.

Dylai gael ei gredu’r basai cof y Siartwyr yn cael ei anrhydeddu a’i barchu drwy unrhyw brosiectau a ymgymerid. Modd bynnag, ffocws y cynnig hwn ydy sut gall treftadaeth y Siartwyr helpu Casnewydd ac ardaloedd ar ffiniau’r ddinas nawr ac yn y dyfodol.

Mae’n bwysig y dylai’r prosiect yn adrodd y stori yn angerddol ond yn wrthrychol ac osgoi yn alinio yn hollol ag unrhyw naratif plaid wleidyddol, oherwydd bod pob prif bleidiau yn cefnogi’r cysyniad o bleidlais gyffredinol. Hefyd, dylai Casnewydd adrodd ‘Stori’r Bleidlais’ o safbwynt rhyngwladol ehangach – yn ogystal â safbwynt Siartydd TU – er mwyn tynnu ar ddiddordeb o’r sbectrwm mwyaf llydan cynulleidfaoedd.

CLICIWCH YMA i ddarllen adroddiad “Casnewydd: Dinas Democratiaeth” a gynhyrchwyd gan arbenigwyr Respublica

Yn ychwanegu ar ddatblygiad o ganolfan gorfforol i sefydlu ‘Stori’r Bleidlais” yng Nghasnewydd, dylai’r ddinas hefyd yn sefydlu ei hunan fel gwraidd i weithgareddau arwyddocaol sy’n debygol i dynnu ar ddiddordeb o draws y wlad a thu hwnt. Wrth gwrs basai llawer o ddigwyddiadau presennol yn parhau, er basai rhai digwyddiadau’n agor i gynulleidfaoedd ehangach, bydd yn dod â phobl i Gasnewydd o draws y DU a thu hwnt. Basai’n cefnogi datganiad Casnewydd i fod yn geidwad i stori’r bleidlais pe bai gynnal ‘Gŵyl Democratiaeth’ a allai gael ei ffurfio o gasgliad diwylliannol gyda cherddoriaeth werin a phoblogaidd, perfformiadau, gemau, cyflwyniadau a thrafodaethau. Gallai rhan o hyn yn ‘Orymdaith Siartydd Stow Hill’, gallai ymwelwyr a phreswylwyr yn ailberfformio yr orymdaith 1839, gyda dadleuon a thrafodaethau i’w ddilyn yn Sgwâr Westgêt. Gallai’r ŵyl yn darparu llwyfan i ddatgan ennillydd o fedal flynyddol ‘Pencampwr y Bleidlais’ am waith wedi ei wneud i annog pleidleisio/democratiaeth yn rhywle yn y byd dros y degawd diwethaf.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi cytuno i frandio Casnewydd yn ‘Ddinas Democratiaeth’ sy’n gyfle i Gasnewydd i ddatblygu stori unigryw ac yn ddilys i ddod â phawb i’w gilydd ac yn hyrwyddo naratif clir er mwyn hyrwyddo buddsoddiadau yn y ddinas. Sylwodd Aelodau’r Cabinet ar y pwysigrwydd o ddathlu treftadaeth y ddinas, tra bod yn ymroddedig i hyrwyddo ac yn cefnogi democratiaeth lleol ac ymgysylltiad y cyhoedd yn y presennol. Sylwodd Aelodau’r Cyngor ar gyfleoedd a gyflwynwyd gan ddatganiadau ynglŷn â thwristiaeth a datblygiad economaidd, drwy gyflwyno gweledigaeth am frandio’r ddinas.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi gwneud y penderfyniadau dilynol:

  1. Mabwysiadu “Dinas Democratiaeth” fel pennawd i frandio’r ddinas ac am ddefnydd mewn cyhoeddiadau’r cyngor a’r cyfryngau.
  2. Cefnogi sefydliad o ŵyl democratiaeth i’w chynnal yng Nnghasnewydd.

Archwilio syniadau pellach am ymgysylltiad â chymunedau mewn gwneud penderfyniadau allweddol ar draws y ddinas.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

My Tickets is currently in testing mode. No financial transactions will be processed.